ul. Podmurna 1/3

 

plakat-konkurs-kobieta-1200

 

 

I. Cel konkursu

Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony dla wszystkich fotografujących, a jego celem jest popularyzacja fotografii artystycznej.
Tematem konkursu jest kobieta w szerokim tego słowa znaczeniu. Nie ma żadnych ograniczeń co do formy przedstawienia tematu konkursu. Skala jest szeroka, od portretu do aktu. Oceniane będą walory artystyczne, jakość techniczna, kompozycja oraz twórcze podejście do tematu.

 

II. Regulamin konkursu

1.  Konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących, którzy do końca 2016r. ukończą 18 lat.
2. Prace w formacie 30 x 45 cm w zapisie cyfrowym JPG RGB w rozdzielczości 300 dpi należy przesłać z kartą zgłoszenia i dowodem opłaty uczestnictwa na adres mailowy: marek.grausz@wp.pl
3. Każdy autor może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace w plikach opatrzonych nazwiskiem i imieniem oraz ewentualnie tytułem (o ile autor przewiduje).
4. Powiększenia do wystawy wykona organizator na swój koszt.
5. Powiększone prace wystawowe przechodzą na własność organizatora z zachowaniem praw autorskich, gdyż planowane są ekspozycje tej wystawy w innych ośrodkach.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac nadesłanych i zakwalifikowanych do wystawy w katalogu, na plakacie, zaproszeniu oraz w środkach masowego przekazu w celu informacji i reklamy imprezy.
7. Uczestnictwo w konkursie jest płatne.
Opłata od każdego autora wynosi 30 PLN, płatne na konto FOTOKLUB R.P. region k-p Marek Grausz Credit Agricole Bank Polska SA nr konta: 69 1940 1076 4711 5045 0000 0000 z dopiskiem „KONKURS”
8. Brak wpłaty za uczestnictwo jak i przesłanie prac o innych parametrach, brak nazwiska i imienia w pliku lub brak karty zgłoszenia, wyklucza autora z udziału w konkursie.
9. Autorzy zostaną powiadomieni o werdykcie jury i terminie otwarcia wystawy drogą mailową.
10. Oceny prac i podziału nagród dokona jury powołane przez organizatora.
11. Autorzy prac nagrodzonych oraz zakwalifikowanych do wystawy otrzymają katalog wystawy.
12. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
13. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rzeczywiści i nadzwyczajni Regionu Kujawsko-Pomorskiego „FOTOKLUBU” R.P.

 

III. Nagrody

I NAGRODA – Statuetka z dyplomem oraz zaproszenie i bezpłatny udział w XI OGÓLNOPOLSKICH PLENEROWYCH SPOTKANIACH FOTOGRAFIKÓW – 2017
(plener 5-6 dobowy nad morzem lub w górach, z noclegami i wyżywieniem oraz z udziałem w wystawie poplenerowej z katalogiem) ufundowane przez Region Kujawsko-Pomorski „FOTOKLUBU” R.P. z siedzibą w Toruniu
II NAGRODA – Statuetka z dyplomem oraz pobyt weekendowy z atrakcjami dla 2 osób ufundowany przez „TORUŃ MEETINGS” z Torunia
III NAGRODA – Statuetka z dyplomem oraz wykonanie albumu autorskiego 100 stronnicowego, ufundowane przez DRUKUJWSPOMNIENIA.PL z Torunia
WYRÓŻNIENIA – Trzy wyróżnienia – dyplom oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez „DOM MUZ” w Toruniu

Jedno z nagrodzonych lub wyróżnionych zdjęć zostanie wydrukowane na plakacie, zaproszeniach oraz okładce katalogu wystawowego z podaniem nazwiska autora.

 

IV. Terminy

1. Nadsyłanie prac do konkursu – 31 października 2016r. (ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń)
Autorzy, którzy nadeślą komplet materiałów, mailem zwrotnym otrzymają potwierdzenie otrzymania przesyłki od organizatorów.
2. Obrady jury – 18 listopada 2016r.
3. Powiadomienie o decyzji jury na stronie www.fotoklubrpregiontorun.pl do 30 listopada 2016r.
4. Powiadomienie nagrodzonych uczestników oraz zakwalifikowanych do wystawy o decyzji jury drogą mailową – 11 grudnia 2016r.
5. Otwarcie wystawy połączone z wręczeniem nagród – 2 marca 2017r. Galerii „DOMU MUZ” w Toruniu ul.Podmurna 1/3, godz. 18.00 z okazji „DNIA KOBIET”.

 

 

ORGANIZATOR:
REGION KUJAWSKO – POMORSKI „FOTOKLUBU” R.P. z siedzibą w Toruniu

WSPÓŁORGANIZATORZY:
MIEJSKA INSTYTUCJA KULTURY „DOM MUZ” w Toruniu
„TORUŃ MEETINGS” w Toruniu
DRUKUJWSPOMNIENIA.PL w Toruniu

Organizator konkursu
Marek Grausz AFRP
Prezes Regionu Kujawsko-Pomorskiego „FOTOKLUBU” R.P.