ul. Poznańska 52

Celem projektu jest realizacja transdyscyplinarnego eksperymentu _e.1/2015-2017 dotyczącego próby zapisu sztuk „ulotnych“ w ramach działań performance, w którym to, co artystyczne (działanie artystów), jest zapisywane i analizowane metodami i językiem nauki. Poprzez nowe narzędzia dokumentujące przebieg działań artystycznych chcemy zwrócić uwagę na obszary całkowicie pomijane w procesie zapisywania akcji performatywnych, takich jak m.in. stan neurofizjologiczny artysty. Ciało performera interesuje nas w swej fundamentalnej roli, czyli organizmu funkcjonującego na poziomie biologicznym i emocjonalnym. Wypracowanie nowego sposobu zapisu dokumentującego zjawiska, stany i reakcje organizmu artysty wpisują się w dyskusje nad kwestiami poszerzającego się pola praktyk performatywnych, jak i kwestiami samej dokumentacji sztuki. Eksperyment podejmujący problem zapisu sztuk ulotnych jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w Polsce. Finalnym efektem projektu będzie innowacyjna, oparta na badaniach kognitywnych i neurobiologii, metoda dokumentowania i archiwizowania tego typu realizacji artystycznych. W akcji artystycznej „Partytura na głosy zwierzęce“ artystka, Elżbieta Jabłońska, posługuje się narzędziem w postaci dźwięków wykonywanych przez chór. Dźwięki te powstały w oparciu o pierwotnie nagrane przez artystkę głosy zwierząt i zinterpretowane w utworze muzycznym Marcina Gumieli. Utwór ten jest odtwarzany przez Chór Akademickiego Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy pod dyrekcją Agnieszki Sowy.

Jabłońska przyjmuje tu rolę obserwatorki wydarzenia, dlatego jej sposób patrzenia dodatkowo

zostanie zarejestrowany przy użyciu mobilnego narzędzia okulograficznego Tobii Glasses Pro 2.

Artystka i kompozytor podczas występu chóru zostaną poddani monitorowaniu aktywności mózgu przy użyciu mobilnego urządzenia do zapisu sygnału EMOTIV EPOC EEG. Dyrygentka natomiast zostanie podłączona do urządzenia Equivital EQ02sem, które zapisuje cykl pracy serca (EKG), liczbę oddechów oraz temperaturę ciała. Jednocześnie za pomocą urządzenia B-Alert x24 qEEG prowadzony będzie zapis aktywności bioelektrycznej mózgu (EEG). Występ będzie rejestrowany za pomocą kamery GoPro. Podczas koncertu będzie także rejestrowany dźwięk (nagranie na setkę) oraz poziom jego natężenia przy użyciu sonometru. Realizacja z udziałem Elżbiety Jabłońskiej i jej współpracowników jest pierwszą sesją z siedmiu planowanych w eksperymencie _e.1/2015-2017.

informacje o eksperymencie
http://www.funom.orgexperiments/c1nio
informacje o akcji artystycznej „Partytura na głosy zwierzęce“
http://naglosy.pl/

Artyści:
Elżbieta Jabłońska – autorka akcji performatywnej
Marcin Gumiela – kompozytor
Agnieszka Sowa – dyrygentka
Chór Akademicki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Badacze:
Kamil Kęska – realizator nagrań muzycznych
Dagmara Sobczak – socjolożka
Piotr Szymański – doktor nauk matematycznych
Instytucji zaangażowane w projekt:
Laboratorium Neurokognitywne Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii przy UMK w Toruniu
Wydział Nauk Historycznych, Katedra Historii Sztuki i Kultury UMK w Toruniu
Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Pracownia Neuropsychologii i Użyteczności WSG w Bydgoszczy
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Fundacja Artystyczno-Badawcza om – organizmy i maszyny w kulturze- realizacja sesji 1 eksperymentu _e.1/2015-2017:

Violka Kuś – autorka idei i opracowania eksperymentu
dr Małgorzata Jankowska – kuratorka projektu
Łukasz Kędziora – koordynator obszaru badań
dr Joanna Dreszer – opieka merytoryczny

Projekt realizowany przy udziale środków Toruńskiej Agendy Kulturalnej w ramach programu Mikrowsparcie 3/2016