ul. Podmurna 1/3

Organizatorem eliminacji miejskich dla miasta Torunia oraz powiatu toruńskiego jest Dom Muz w Toruniu oraz Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu.

Karty zgłoszenia należy przesłać pocztą:

  • e-mail: podmurna@dommuz.pl (o ile możliwe to pliki word); regulamin i karty do pobrania na stronie: www.woak.torun.pl), tradycyjną, bądź osobiście: Dom Muz, ul. Podmurna 1/3, 87-100 Toruń, do dnia 21 lutego 2018 roku,
  • eliminacje miejskie odbędą się 2 marca 2018 r. w Domu Muz, ul. Podmurna 1/3; (powiadomienie o kolejności prezentacji organizatorzy prześlą uczestnikom z wyprzedzeniem).
  • koordynatorką konkursu jest Pani Elżbieta Chrulska, która również udzieli informacji na temat przebiegu eliminacji miejskich; 56 621 05 81.

Laureaci Konkursu zostaną zaproszeni do udziału w eliminacjach rejonowych 63. OKR, które odbędą się 16 marca 2018 w Toruniu; ich organizatorem jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu (informacje: barbara.planeta@woak.torun.pl).

Serdecznie dziękujemy za współudział w organizacji a młodzież szkoły zapraszamy do udziału w konkursie.