ul. Podmurna 1/3

Spotkanie będzie poświęcone m.in. książce „Drugi dar Nilu”, której tematem jest życie mnichów  w późnoantycznym Egipcie. Dyskusję moderować będzie dr Joanna Bielska Krawczyk z Fundacji Pionowy Wymiar Kultury.
Prof. Ewa Wipszycka – historyk starożytności, profesor emerytowany Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim (1955). Na tej uczelni obroniła również doktorat (1962) i uzyskała habilitację (1972). Od 1995 r. jest profesorem zwyczajnym. W latach 1972-1990 pracowała w filii UW w Białymstoku, gdzie była m.in. dziekanem Wydziału Humanistycznego (1979-1981). Jest autorką i współautorką licznych publikacji naukowych, podręczników akademickich i szkolnych oraz artykułów i książek popularyzatorskich. Publikuje po polsku, włosku, francusku i angielsku. Uczestniczyła w wielu projektach naukowych i wykopaliskach archeologicznych, m.in. w Marei k. Aleksandrii, Naklun i Ptolemais. Redaktor „The Journal of Juristic Papyrology” (od 1989 r.), współzałożycielka i redaktor (od 1957 r.) miesięcznika „Mówią wieki”. Od 2002 r. Prezes Zarządu Fundacji im. Rafała Taubenschlaga. (biogram pochodzi ze strony: http://www.fnp.org.pl).
Współorganizator: Pionowy Wymiar Kultury