ul. Poznańska 52

Uczestnicy wykonają dla swoich mam drzewko szczęścia z różnych materiałów (m.in. z drutu, krepy, filcu, tiulu, piór itp.).
Prowadzący: Joanna Łagan i Lidia Klimaszewska
We współpracy z Filią nr 4 Książnicy Kopernikańskiej