ul. Okólna 169

Trzy nagrody dla dziewczyn z pracowni plastycznej Domu Muz przy ul. Okónej 169 prowadzonej przez naszego plastyka PANA ZBYSZKA (Zbigniewa Przybysza). W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Dzieci i Młodzieży „Pszczoła – Region – Środowisko”- Świecie 2017, jury uhonorowało Martynę Kochanowską l.10, Jagodę Wilamowicz l. 13 i Maję Wiśniewską l. 13 Na konkurs napłynęły 643 prace. GRATULUJEMY !!!

 Martyna Kochanowska 10

 Maja Wiśniewska 13

 Jagoda Wilamowicz 13