ul. Poznańska 52

30.06.2017

Miało miejsce

Zdarzenie teatralne „Poszukiwanie … ”

Teatr Amorficzny – grupa starsza – zaprosiła na zakończenie sezonu.

W programie znalazł się zbiór etiud poszczególnych członków zespołu.

Obsada:

Magdalena Nowakowska

Ewelina Nicpoń

Nga Phan

Maria Podolecka

Marcel Zieliński

Reżyseria – Joanna Łagan

Obsługa techniczna – Mateusz Łagan oraz Patrycja Rybacka

W etiudach wykorzystano m.in. teksty C.K. Norwida, A. Wata, A.Świrszczyńskiej, Joanny Bielskiej – Krawczyk oraz prace Grzegorza Gronkowskiego

Na pierwszym planie

Od prawej : Patrycja Rybacka , w głębi Joanna Łagan – reżyser , Ewelina Nicpoń ( z lewej strony )

Od lewej :Magdalena Nowakowska, Maria Podolecka ( nad nimi część prac Grzegorza Gronkowskiego)

Nga Phan

182

Marcel Zieliński

Maria Podolecka