ul. Poznańska 52

 

 

Drzewa rosnąc wznoszą się wysoko w górę. Pojawiają się na nich liście, kwiaty i owoce; zamieszkują je ptaki i owady. Jednak warto pamiętać, że drzewa mają swoją ukrytą część podziemną – korzenie, gdzie również bardzo dużo się dzieje. Wśród rozprzestrzeniających się na różne strony korzeni żyją rozmaite zwierzęta, toczy się intensywne życie. Na warsztatach próbujemy przyjrzeć się życiu drzew – również temu bardziej ukrytemu. Uczestnicy warsztatów poznają różne przyrodnicze ciekawostki, które są inspiracją do działań plastycznych. Na dużych kartonach dzieci namalują i wykleją swoje drzewa (część nadziemną i podziemną) za pomocą rozmaitych materiałów (między innymi kolorowych kartonów, sznurków, patyków, pestek, koralików itp.). Tworzeniu drzew towarzyszy bajka o niezwykłych przygodach zwierząt zamieszkujących zarówno korony, jak i przestrzenie pomiędzy korzeniami – improwizowana przez prowadzącą – jej treść jest tworzona razem z dziećmi w trakcie zajęć. Świat wykreowany przez dzieci może w równej mierze nawiązywać do tego rzeczywistego, jak i mieć charakter fantastyczny. Zapraszamy dzieci w wieku 512 lat (dzieciom młodszym musi towarzyszyć rodzic). Obowiązują wcześniejsze zapisy.

Prowadząca: Anna Pilewicz, Rekwizytornia Drzew

Współprowadząca: Joanna Łagan

Współorganizator :Dom Muz