ul. Podmurna 1/3

ul. Okólna 169

ul. Poznańska 52

Działania w oparciu o różnorodne techniki plastyczne i wybrane elementy warsztatu teatralnego.
W warsztatach wzięły udział dzieci, rodzice a także uczestnicy tegorocznego projektu PIETRA VIVE – ŻYWE KAMIENIE organizowanego przez O.O Jezuitów w ramach kolejnej edycji MAGIS. Młodzież z różnych krajów oprowadzała po toruńskich zabytkach m.in. dr Joanna Bielska – Krawczyk, prezes Fundacji Pionowy Wymiar Kultury.

Prowadzący: Joanna Łagan, stażystki: Iza Maciejko oraz Agata Piedziewicz.

Współorganizator: Toruńska Agenda Kulturalna