ul. Poznańska 52

„Wędrująca ławeczka” jest projektem odwołującym się do tradycji ławek, które stawiano przed domem jako „zaproszenie” do spotkania, ale i wspólnego działania. W tym projekcie chcemy pójść krok, a nawet kilka tysięcy kroków dalej! Nasza ławeczka będzie wędrować po lewobrzeżnej stronie Wisły z Rudaka na Podgórz. Wokół ławeczek będą prowadzone warsztaty rękodzieła i inne działania animacyjne: będziemy przypominać dawne podwórkowe zabawy, malować farbkami twarze, puszczać bańki mydlane, skakać na skakankach itd. Mamy nadzieję, że wokół ławeczki powstanie wędrująca z nią grupa odbiorców. Projekt realizowany w ramach Mikrowsparcia.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Tartak, Dom Muz. Wstęp wolny.