ul. Poznańska 52

Wystawa czynna do 31.09.2017, wstęp wolny

Wystawa prac dzieci uczęszczających na zajęcia „Gry i zabawy plastyczne, ruchowe itp.” oraz „Trening kreatywności” prowadzonych przez Joannę Łagan. Jest to wystawa podsumowująca drugie półrocze. Podczas wernisażu zostaną zacytowane wypowiedzi dzieci, które potrafią często zaskoczyć swoim świeżym spojrzeniem na otaczającą je rzeczywistość.