ul. Podmurna 1/3

Celem projektu jest rozwój kompetencji językowych oraz promowanie refleksyjnej postawy wśród młodych użytkowników języka polskiego. Grupa toruńskich licealistów weźmie udział w kreatywnych warsztatach językowych, podczas których będzie badać współczesny język, a następnie zajmie się stworzeniem lingolatorium, czyli laboratorium wymierających słów. Tworzeniu lingolatorium będą towarzyszyć interdyscyplinarne działania z pogranicza nauki i sztuki. W efekcie wykreowana zostanie bezpieczna przestrzeń do twórczych eksperymentów na materiale językowym, do której na kolejnym etapie zaproszeni zostaną również młodsi uczniowie oraz mieszkańcy Torunia.

Projekt realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty dodaj do ulubionych” finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków Gminy Miasta Toruń.

Współorganizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Tartak