ul. Podmurna 1/3

Głównym założeniem projektu artystycznego „Pozytyw-na samo-Grajka” było skonstruowanie w pełni zautomatyzowanej, akustycznej machiny instrumentalnej pełniącej rolę pozytywki, której forma będzie syntezą dwóch odrębnych światów – nowoczesnej technologii oraz akustycznych instrumentów muzycznych.

Sam pomysł zrodził się z zamiłowania do konstruowania własnych wynalazków i łączenia ich ze sztuką współczesną.

Krzysztof Parda – twórca pozytywki, jako artysta i technik-elektronik nieustannie poszukuje innowacyjnych środków, które umożliwiają kreowanie nowatorskich form artystycznego wyrazu.

Zderzenie instrumentów akustycznych ze środowiskiem robotyki jest eksperymentem odwołującym się m.in. do przekraczania barier między dziedzinami artystycznymi i technologią.

Gra na instrumentach odbywa się dzięki synchronicznej pracy zaprogramowanych i zintegrowanych podzespołów mechanicznych, elektronicznych i pneumatycznych, które odpowiadają za wydobycie dźwięku z instrumentów, uzyskując w efekcie akustyczne ich brzmienie.

Artysta na potrzeby projektu zaprosił do współpracy kompozytorkę Ewę Fabiańską-Jelińską, która skomponowała utwór muzyczny. Jest to partytura muzyczna rozpisana na trzy instrumenty akustyczne: toy piano, dzwonki chromatyczne i melodykę, która ma formę dialogu muzycznego pomiędzy instrumentami.

Ponadto, aby wyeksponować industrialny charakter konstrukcji, wewnątrz pozytywki został zainstalowany system świetlny.

Zabieg ten symultanicznie dopełnia muzykę oraz podkreśla jej przestrzenność i unikalny charakter.

Dodatkowym atutem machiny jest jej walor estetyczny i architektoniczny – odbiorca będzie mógł nie tylko usłyszeć kreowaną na żywo melodię, ale także obserwować proces jej powstawania.

Projekt został nagrodzony stypendium Prezydenta Miasta Torunia w dziedzinie kultury.