ul. Okólna 169

Kreatywne warsztaty plastyczno-graficzne bazujące na różnorodnych zadaniach związanych z typografią i nauką liter; w oparciu o książkę Jana Bajtlika „Typogryzmol” (Wydawnictwo Dwie Siostry).

Warsztaty we współpracy ze świetlicą środowiskową.