ul. Okólna 169

Dzieci zapoznają się z tradycjami i zwyczajami związanymi z wigilią św. Andrzeja oraz tak zwanymi katarzynkami. Następnie odbędą się andrzejkowe wróżby, a także związane z nimi gry i zabawy. Przewidziany jest również poczęstunek.