ul. Poznańska 52

 

Tabula Rasa – wartości zabarwiają nasze życie

W czasie wystawy-eksperymentu wywieszone zostaną białe płótna (stąd tytuł: Tabula Rasa), które w ciągu tygodnia będą pokrywane farbami przez osoby odwiedzające Dom Muz. Odwrócony zostanie tym samym porządek rzeczy (najpierw wystawa, a potem malowanie). Nie będzie to jednak tylko i wyłącznie pusta zabawa. Każde płótno mieć będzie od samego początku etykietę z tytułem. Tytuły prac odnosić się będą do wartości (stąd podtytuł: „wartości zabarwiają nasze życie”). Osoby malujące „w-malowywać” się zatem będą de facto w pewną ramę pojęciową, wzbogacając działanie o wymiar refleksyjny.

W ramach eksperymentu będzie można także wykonywać kolaże lub asamblaże.

Wprowadzenie do eksperymentu przedstawi prezes Fundacji Pionowy Wymiar Kultury dr Joanna Bielska – Krawczyk. Wystawa organizowana jest w ramach IV Tygodnia Refleksji nad Kulturą Duchową poświęconego sekularyzacji i postekularyzmowi).

Eksperyment rozpocznie się o godz. 16.30 w poniedziałek 4 grudnia, a zakończy o godz. 15.00 w piątek 8 grudnia. Przez ten czas można będzie przyjść do Domu Muz (na ul. Poznańską 52) o dogodnej dla siebie porze (między 12-ą a 20-ą) i domalować swój komentarz na temat wybranych wartości. Finalne prace można będzie oglądać od godz. 19.00 w piątek 8 grudnia.

Koordynator: Joanna Łagan

Współorganizator: Fundacja Pionowy Wymiar Kultury.