ul. Okólna 169

Warsztaty dla dzieci (7-13 lat), na których uczestnicy wykonają kartki do Świętego Mikołaja oraz kartki bożonarodzeniowe. We współpracy ze świetlicą środowiskową działającą przy Domu Muz.