ul. Okólna 169

W programie tańce i zabawy przy muzyce oraz poczęstunek.