ul. Okólna 169

Na warsztatach wykonamy kalendarze bądź planery na 2018 r., które ozdobimy w wybranych technikach. Warsztaty we współpracy ze świetlicą środowiskową działającą przy Domu Muz.