ul. Podmurna 1/3

Wykład o zdrowym odżywianiu z wykorzystaniem wartości kulinarnych dziko rosnących roślin, ich możliwemu zastosowaniu zarówno współcześnie jak i w tradycjach ludowych.

Prowadzi Piotr R. Kuczborski, botanik, siedliskoznawca, specjalista ochrony środowiska i kształtowania krajobrazu.