ul. Poznańska 52

Dla kilku klas szkoły podstawowej zostaną przeprowadzone warsztaty plastyczne. Podczas spotkań, dzieci różnymi technikami malarskimi, rysunkowymi i mieszanymi, wykorzystując stare i nowe zdjęcia Podgórza wykonają projekty, w których umieszczą „w przestrzeni dzielnicy” łosie. Inspiracją dla prac stanie się postawiony przed szkołą i Domem Muz oraz w innych miejscach dzielnicy naturalnych rozmiarów łoś. Najlepsze realizacje zostaną nagrodzone łosiami z kolekcji podczas finisażu, który odbędzie się w Domu Muz.

Impreza finansowana ze środków Toruńskiej Agendy Kulturalnej w ramach projektu Mikrowsparcie.

Wstęp wolny ( warsztaty dla grup zorganizowanych)