ul. Poznańska 52

Celem wystawy jest podsumowanie działań grupy bezobliczalni, toruńskich studentów Wydziału Sztuk Pięknych. Realizują oni projekt o charakterze społeczno- artystycznym, oscylując w obrębię takich mediów jak fotografia czy performance. Swą uwagę skupiają na zagadnieniu, jakim jest tolerancja oraz relacje społeczne. Tłem do realizacji artystycznych jest Toruń, a głównie Podgórz i Rudak i Stawki. 

Impreza finansowana ze środków Toruńskiej Agendy Kulturalnej w ramach projektu Mikrowsparcie.
Wst
ęp wolny