ul. Poznańska 52

Punktem wyjścia do stworzenia wystawy była gromadzona przez ponad 20 lat kolekcja łosi. Składa się z ponad 100 różnego rodzaju egzemplarzy. Od papierowych przez szklane, drewniane do pluszowych. Pokazane zostaną na niej łosie z prywatnej kolekcji pochodzące z różnych miejsc Europy. Są wśród nich łosie z Polski, Ukrainy, Białorusi, Rosji, Niemiec, Szwecji, Słowenii, Hiszpanii. Przyszedł czas aby podzielić się nimi z innymi. Kolekcja łosi podczas finisażu, który odbędzie się 20 marca o godz. 17:17 zostanie rozdana jego uczestnikom oraz dzieciom, które wykonają najlepsze prace podczas warsztatów przygotowanych dla klas.
Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska

Impreza finansowana ze środków Toruńskiej Agendy Kulturalnej w ramach projektu Mikrowsparcie.
Wst
ęp wolny