ul. Podmurna 1/3

Serdecznie zapraszamy młodzież szkół ponadgimnazjalnych, studentów oraz osoby dorosłe do udziału w 64. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. Organizatorem eliminacji miejskich dla Torunia, Chełmży, Kowalewa Pomorskiego oraz powiatu toruńskiego jest Dom Muz w Toruniu.

Karty zgłoszenia należy przesłać pocztą:

  • e-mail: podmurna@dommuz.pl (w pliku wordowskim),
  • tradycyjną, bądź osobiście: Dom Muz, ul. Podmurna 1/3, 87-100 Toruń do dnia 8 marca 2019,
  • eliminacje miejskie odbędą się 21 marca 2019 r. w Domu Muz, ul. Podmurna 1/3 – powiadomienie o kolejności prezentacji organizatorzy prześlą uczestnikom z wyprzedzeniem pocztą elektroniczną,
  • koordynatorką konkursu jest Elżbieta Chrulska, która również udzieli informacji na temat przebiegu eliminacji miejskich, kontakt: 56 621 05 81.

Laureaci zostaną zaproszeni do udziału w eliminacjach rejonowych 64. OKR, które odbędą się 5 kwietnia 2019 w Toruniu; ich organizatorem jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu (informacje: barbara.planeta@woak.torun.pl).

Regulamin i karty zgłoszeniowe do pobrania:

Regulamin konkursu

Turniej recytatorski

Turniej wywiedzione ze słowa

Turniej teatrów jednego aktora

Turniej Poezji Śpiewanej