ul. Podmurna 1/3

adad-20150226-660 tytulowa

Woda, której dotykasz w rzece, jest ostatkiem tej, która przeszła, i początkiem tej, która przyjdzie […] Leonardo da Vinci

Niespiesznie, nieustająco, nieuchronnie … .

Tym, którzy byli, są i przyjdą po nas, odmierza czas, moje Horologium – rzeka Drwęca.

Na szlaku przyrody i kultury … spaja nurtem wzdłuż swojego biegu to co naturalne z tym co stworzył człowiek. Nad brzegami rzek od początku swojego istnienia zmieniamy nadrzeczną rzeczywistość, zastaną, odwieczną przyrodę. Śladami miast, miasteczek i wsi nanizanych na rzeczną nić, w których znajdziemy zabytki, ślady naszej przeszłości zmierzamy w przyszłość. Wiele dni i lat moich fascynacji nad ożywionym światem Drwęcy przeplata się ze śladami, które zostawili tu ci którzy byli ku pamięci tych, którzy są i będą.

A mój zegar wodny, … wciąż odmierza przepływający czas … nieuchronnie … .

Adam Adamski – zawodowo związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pełni tam funkcję Kierownika Muzeum Przyrodniczego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. W swojej pracy stara się połączyć Naukę (doktorat z nauk biologicznych) i Sztukę (habilitacja z dziedziny sztuk filmowych). Członek Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Związku Polskich Fotografów Przyrody. Uczestnik wielu zbiorowych i indywidualnych wystaw fotograficznych. Pomysłodawca i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka Natury”.

www.Adamscy.pl