ul. Podmurna 1/3

Alicja Bloch, lat 20, absolwentka 1LO w Toruniu, obecnie studentka dziennikarstwa UMK.
Fotografią zajmuje się od trzech lat, od roku zaś fotografią artystyczną. Prezentowany na debiutanckiej wystawie cykl jest otwartym projektem, będącym cały czas w trakcie powstawania. Dotyczy on romantycznej tęsknoty za światem z pogranicza bajki i dzieciństwem. „ŚwiatłoCzucie” to zabawa światłem, barwami oraz formą. Dzięki tym pracom autorka chce ukazać innym cząstkę własnej wyobraźni, jednocześnie przypominając, jak wiele wokół nas istnieje magii i piękna.