ul. Podmurna 1/3

Andrzej Reschke urodzony w 1965 r., pochodzi spod Lęborka na Kaszubach. Obecnie mieszka we Włocławku. Członek Związku Polskich Fotografów Przyrody Okręgu Toruńskiego. Fotografią zajmuje się od ośmiu lat, a ptaki i wędkarstwo fascynowały go od dziecka. Fotografując poszukuje ptaków, które są mniej lub bardziej związane z wodą. To właśnie środowisko wodne tak go przyciąga, zwłaszcza pełne życia rzeki. Ulubione gatunki ptaków wypatrywane przez oko obiektywu to czaple, sieweczki rzeczne, zimorodki, bociany czarne, bieliki, czaple białe.

Artysta tak mówi o sobie: „To tu nad Wisłą, w okolicach Włocławka dojrzała moja fascynacja przyrodą. Od najmłodszych lat pociągała mnie natura, od dziecka też wędkowałem, co później miało duży wpływ na troskę i zrozumienie tego, na czym polega symbioza między nami ludźmi a naturą”.