ul. Podmurna 1/3

Robert Żybura urodził się w 1964 roku w Tarnowie. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Dyplom z malarstwa w 1992 roku z wyróżnieniem w pracowni Wandy Gołkowskiej oraz z grafiki w pracowni prof. Romana Kowalika. Zajmuje się malarstwem, grafiką i rysunkiem. Współpracuje z Galerią Sztyler w Tarnowie.

Bartosz Frączek urodził się w 1974 roku w Częstochowie, studia w instytucie plastyki WSP w Częstochowie (obecnie Akademia im. Jana Długosza). Dyplom z malarstwa z wyróżnieniem w pracowni prof. Wincentego Maszkowskiego. Adiunkt na Wydziale Sztuki AJD w Częstochowie. Czterokrotnie uhonorowany stypendium prezydenta miasta Częstochowy. Jest pomysłodawcą Międzynarodowego Biennale Miniatury. Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i upowszechnianiem kultury plastycznej.

Waldemar Żuchnicki urodził sie w Tarnowie w 1954 r. Studiował Historię Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.
Dyplom z malarstwa na ASP w Krakowie w pracowni Jerzego Nowosielskiego w 1985 r. oraz aneks z malarstwa architektonicznego u prof. Janiny Kraupe-Swiderskiej. Tworzy w dziedzinie malarstwa, rysunku i grafiki. Bierze udział w wystawach w kraju i zagranicą.