ul. Podmurna 1/3

Wystawa studentów III roku pracowni wklęsłodruku i pracowni projektowania graficznego na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu. Pretekstem do stworzenia wystawy była chęć pokazania różnorodnych środków wyrazu, które studenci poznają w trakcie nauki. Artyści, których prace będą zaprezentowane na wystawie, są studentami odmiennych pracowni – projektowania graficznego i grafiki warsztatowej. W metodach naszej pracy używają tych samych środków plastycznych jednak za pomocą innych narzędzi. Różni się także cel tworzenia projektów. Studenci projektowania graficznego tworzą je w celach głównie użytkowych w odróżnieniu od studentów grafiki warsztatowej, którzy w swoich pracach kierują się wewnętrznym wyrazem, trafiając do węższego grona odbiorców.

 

W wystawie udział biorą:
I pracownia projektowania graficznego, pod kierunkiem prof. art. graf. Sławomira Janiaka i ad. dr Nikodema Pręgowskiego
– Aleksandra Gołębiewska
– Aleksandra Dymkowska
– Karol Szczepankiewicz
– Arkadiusz Tumanów
– Adrian Gruszecki

Pracownia wklęsłodruku, pod kierunkiem prof. Bogumiły Pręgowskiej i dr hab. Marka Zajko
– Okasana Budna
– Daria Murawska
– Monika Róża Wiśniewska