ul. Podmurna 1/3

 

Krystyna Szalewska MORZE ZŁA m (2)

 

Wystawa stanowi próbę konfrontacji twórczości dwóch toruńskich artystek: Mirosławy Rocheckiej i Krystyny Szalewskiej. W ten sposób naprzeciw siebie stają dwa różne malarskie światy: abstrakcyjny i figuratywny. Mają one jednak ważną przestrzeń wspólną: jest nią sacrum, które zostaje uobecnione, odsłonięte przez okno, a właściwie – dwa okna dwóch artystycznych dusz. Na wystawie zobaczymy kompozycje akwarelowo-pastelowe Krystyny Szalewskiej oraz obrazy olejne Mirosdławy Rocheckiej, poświęcone tematyce religijnej. Wystawa wpisuje się w szersze przedsięwzięcie pod nazwą Tydzień Refleksji nad Kulturą Duchową, zorganizowany przez toruńską fundację Pionowy Wymiar Kultury, i stanowi zaproszenie do dyskusji o (nie)obecności sacrum w kulturze współczesnej.

Mirosława Rochecka – urodziła się w 1960 roku w Sępólnie Krajeńskim. Studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Dyplom uzyskała w pracowni malarstwa prof. Mieczysława Wiśniewskiego. Obecnie pracuje w Zakładzie Kształcenia Artystycznego Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, jednocześnie prowadząc działalność artystyczną w zakresie malarstwa i rysunku. Artystka brała udział w wielu wystawach środowiskowych, regionalnych i ogólnopolskich, a także była wielokrotnie nagradzana w przeglądach twórczości ZPAP Okręgu Toruńskiego.

Krystyna Szalewska – urodziła się w 1938 roku w Przerośli na Suwalszczyźnie. Studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Swoją twórczość prezentowała na wielu – krajowych i zagranicznych – wystawach indywidualnych i zbiorowych (m.in. w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Francji, Szwecji, Holandii, Finlandii, Danii, Włoszech, Rosji, Austrii, Niemczech). Podczas swojej 50-letniej pracy artystycznej była wielokrotnie nagradzana (m. in. Order Papieski „Pro Ecclesia et Pontifice”, 2004; odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, 2008). Prace artystki znajdują się w zbiorach wielu muzeów i bibliotek w Polsce i za granicą (w tym m. in. w zbiorach Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i w zbiorach watykańskich).