ul. Podmurna 1/3

6 lipca spotkaliśmy się w Czernikowie na „ziołowym spacerze” i poznaliśmy zioła rosnące w regionie – w tym ich działanie. Zebraliśmy też rośliny do ususzenia, które wykorzystamy podczas zajęć z kolagrafii. Uczestniczki otrzymały pakiety promocyjno – warsztatowe, tj. koszulki z logo projektu, torby, notatniki. Tego dnia omówiliśmy również „etnograficzne zadanie domowe” i przekazaliśmy wskazówki do kolejnych badań.

Głównym celem projektu jest edukacja regionalna dotycząca tradycyjnych form ziołolecznictwa, lokalnych przepisów kulinarnych i naturalnych kosmetyków. Temu ma służyć przygotowana w oparciu o zebrane mikroopowieści i przeprowadzone warsztaty kulinarne, zielarskie i kosmetyczne publikacja oraz cykl spotkań animacyjnych wokół niej prowadzonych. W II części projektu publikacja będzie promowana w bibliotekach w pow. golubsko-dobrzyńskim przez uczestniczki projektu, które staną się animatorkami lokalnego środowiska. Zebraną wiedzę konfrontować będziemy z artystycznymi działaniami, aby nadać współczesny kontekst tradycji oraz przekazać wiedzę w sposób przystępny i atrakcyjny dla odbiorcy. Projekt realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2019.

fot. Joanna Chmielewska. Aleksandra Strzelec