ul. Podmurna 1/3

Karolina Szwajkowska – litografie

Decyzją wykładowców Zakładu Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu laureatką Nagrody im. prof. Edmunda Piotrowicza za wyjątkowe osiągnięcia artystyczne w roku akademickim 2015/2016 została Karolina Szwajkowska. Nagroda im. prof. Edmunda Piotrowicza zostanie oficjalnie wręczona w czerwcu 2017 r. podczas otwarcia wystawy końcoworocznej – „Wizytówka” w Galerii Dworzec Zachodni w Toruniu. Dom Muz uhonoruje laureatkę dodatkową nagrodą, jaką będzie wystawa indywidualna w Galerii Domu Muz w Toruniu.

Karolina Szwajkowska, pochodząca z Brześcia na Białorusi jest studentką V roku grafiki w Pracowni Litografii Zakładu Grafiki WSP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Piotra Gojowego i dr hab. Tomasza Barczyka. Zajmuje się głównie grafiką warsztatową, rysunkiem i fotografią. Jej efemeryczne grafiki w pełni wykorzystują możliwości litografii – bezpośredni ślad narzędzia, subtelny kolor i laserunek. W swoich pracach porusza temat człowieka albo w jego codziennych sytuacjach, albo przez związane z nim przedmioty. Swoje prace prezentowała na kilku wystawach  zbiorowych grafiki w Polsce i za granicą.

karolina-szwajkowska-5 karolina-szwajkowska-4 karolina-szwajkowska-2 karolina-szwajkowska-1