ul. Podmurna 1/3

Począwszy od założenia Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu w 1964 roku aż do czasów obecnych zawsze pracowali tu artyści plastycy, łącząc pracę dydaktyczną z własną twórczością. Jedno zazębia się z drugim – twórczość jest motorem naszej pracy i tę wspólną pasję przekazujemy dalej dzieciom i młodzieży. Mamy różne doświadczenia, uprawiamy różne dyscypliny sztuk wizualnych, ale wspólnym elementem jest miejsce w którym się spotykamy na co dzień – Galeria. Pomimo, że każdy z nas prezentuje inną postawę, w sumie tworzymy zwarty, spójny i wzajemnie dopełniający się zespół. Stąd powstał pomysł na pierwszą wspólną wystawę pod tytułem „Galernicy”, a okazją do tej prezentacji stał się jubileusz 50-lecia GiOPD. Elementem dopełniającym pokaz są prace twórców związanych z Galerią przed laty:
Sławomira Siemianowskiego – kierownika Galerii oraz Zofii Karpińskiej – długoletniego dyrektora instytucji. Ponadto na wystawie możemy zobaczyć aktualnie pracujących w Galerii artystów: Dariusza Delika, Piotra Florianowicza, Edmunda Kłosowskiego, Magdaleny Kowalczuk, Igi Maciejewskiej, Joanny Radziminskiej, Marii Reszkiewicz, Katarzyny Skrobały i Katarzyny Wendland.