ul. Okólna 169

Organizator: Polski Związek Niewidomych.

Wydarzenie zamknięte dla grupy zorganizowanej.