ul. Podmurna 1/3

Jan Baczyński – urodził się w 1944 r. w Jabłonowie Pomorskim. Ukończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom obronił w 1982 roku. Zajmuje się grafiką warsztatową, w szczególności linorytem.
Brał udział w ok. 400 wystawach środowiskowych, ogólnopolskich, międzynarodowych i sztuki polskiej za granicą (Argentyna, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Japonia, Jugosławia, Kanada, Korea Pd., Litwa, Macao, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rosja, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy). Zrealizował kilkanaście wystaw indywidualnych.
Jego prace znajdują się w zbiorach kilkudziesięciu muzeów i galerii oraz prywatnych kolekcjonerów.