ul. Podmurna 1/3

Janusz Dembowski (1953) ukończył Wydział Rzeźby w Liceum Plastycznym im. Antoniego Kenara w Zakopanem, studiował na Wydziale Malarstwa, Rzeźby i Grafiki w PWSSP w Gdańsku.

Artysta swoich prac nie nazywa rzeźbami, lecz po prostu „kamieniami”, komponuje je ze znalezionych fragmentów kilkusetletnich dębów i innych naturalnych materiałów. Ingerencję dłuta ogranicza do niezbędnego minimum, by nie naruszyć zastanej struktury. Kamienie mówią także o sobie samych, wyrażają swoją prawdę, ducha w nich uwięzionego. Artysta mówi o sobie: „Jestem archeologiem, wydobywam na powierzchnię zapomniane – zdawać by się mogło minione, zaprzeszłe, ale jakże aktualne – Wszechobecne”. „Autoekspresja” to rzeźby – belki z czarnego dębu zwieńczone kamiennymi głowami, majestatycznie maszerujące w gotyckim pochodzie. „Autoekspresja” to też cykl delikatnych, ażurowych w swej materii portretów skręconych z drutu. Na wystawie nie brakuje assemblagu,  przedmiotów codziennego użytku, które przez aplikacje artysty zyskują nowe życie.