ul. Podmurna 1/3

Jerzy Puciata (ur. 1944 w Wilnie) – artysta malarz. Ukończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Członek ZPAP oraz międzynarodowego stowarzyszenia artystów plastyków AIAP-UNESCO. „Wystawę nazwałem „Ku światłu” dlatego, że światło ma wiele znaczeń. Światło to życie. Światło to Bóg. Światło rozrywa ciemność i daje nadzieję. Światło to dążenie do lepszego poznania, do doskonałości. Jest ono wyrazem mojej nadziei, którą chcę się dzielić. Jest też radością życia- światłem barw.”