ul. Podmurna 1/3

Autor już w latach sześćdziesiątych zainteresował się tą techniką specjalną, której wynalazcą jest polski uczony i fotograf – Witold Romer. Izohelia to technika tonorozdzielcza, w której wykorzystuje się rożne stopnie nasycenia obrazów o zmiennej jasności.