ul. Podmurna 1/3

Kamila Matwiejszyn absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom otrzymała w 2009 roku na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki oraz w 2011 roku dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Grafiki pod kierunkiem prof. art. graf. Bogumiły Pręgowskiej. Zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem oraz fotografią. Na wystawie zobaczymy indywidualną interpretację widoków Torunia w technice pastelowej. Swoje prace wystawiała m.in. w: Toruniu (Centrum Sztuki Współczesnej), Poznaniu, Legnicy, Lubaczowie, Warszawie, Lublinie, Torino (Włochy).
Grzegorz Matwiejszyn mieszka i pracuje w Legnicy. Absolwent Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dyplom otrzymał w 2009 roku w Pracowni Malarstwa pod kierunkiem prof. Leszka Knaflewskiego. Członek stowarzyszenia Fabryka Twórczości. Malarstwo stanowi dla niego główną formę artystycznej wypowiedzi, a także sposób na oderwanie się od zastanej rzeczywistości. Jego twórczość tkwi mocno w tym co aktualne, popularne i co oscyluje wokół wszelkich wytworów kultury masowej. Inspiracje czerpie m.in. z dzieł twórców pop-
i street-artu, z internetu oraz kolorowych czasopism, dodając do tego własną, malarską interpretację współczesności. W swoich obrazach niejednokrotnie stawia pod znakiem zapytania przyjęte wartości i utarte normy kulturowe, pozostawiając przy tym szerokie pole interpretacji odbiorcy. Do cech charakterystycznych jego malarstwa należą bez wątpienia warsztatowa biegłość, różnorodność form wyrazu oraz niekonwencjonalność przekazu. Swoje prace wystawiał m.in. w: Legnicy, Krakowie, Warszawie, Lublinie, Głogowie, Słubicach.