ul. Podmurna 1/3

Stany okołowodne to wycinki rzeczywistości które (w mniej lub bardziej widoczny sposób) łączy woda. To fotografie oraz krótkie video, w których dominuje cisza, tajemnica, pustka. Uchwycone, pozornie zwyczajne, elementy miejskiej tkanki, odkrywają swoje drugie oblicze.

Katarzyna Stępień urodzona w 1990r. w Olsztynie, jest studentką IV’go roku Edukacji Artystycznej w Zakładzie Plastyki Intermedialnej UMK w Toruniu. Dyplom licencjacki realizowała pod kierunkiem dr art. foto. Witolda Jurkiewicza w Pracowni Fotografii. Ciągle kształtuje swoją artystyczną postawę, próbując łączyć różne media i dziedziny. Zajmuje się miedzy innymi fotografią, video-performance’m oraz krawiectwem.