ul. Podmurna 1/3

3 28

Marek E. Grausz ur. W 1955r. w Toruniu. Artysta fotografik, członek rzeczywisty Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej. Wykładowca starych technik fotograficznych.

Od 1974r. biorę czynny udział w wystawach środowiskowych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Zdjęcia mojego autorstwa publikowane są w prasie oraz wydawnictwach krajowych i zagranicznych.

Fotografuję krajobraz i architekturę, ale najbardziej pociąga mnie akt i portret.

Od 1984 roku większość swoich prac artystycznych wykonuję w technice „gumy arabskiej”. Eksponowałem je na prawie 500 wystawach indywidualnych z czego najwięcej przypadło na Japonię, Polskę oraz Bułgarię. Prace moje zostały zakupione przez muzea, galerie i kolekcjonerów prywatnych w Japonii, Niemczech, Francji, Szwecji, USA, Belgii, Anglii, Danii, Kanadzie, Hiszpanii, Włoszech, Peru, Algierii, Finlandii, Norwegii, Brazylii, Bułgarii, Indiach, Azorach, Australii i Polsce. Prace i całe wystawy o Sępólnie Krajeńskim i Grudziądzu zakupiły władze tych miast. Wystawę o Toruniu w całości zakupił prywatny sponsor. Wiele swoich prac przekazuję na akcje charytatywne i dobroczynne. Wspieram polskie placówki zagraniczne, i tak Polska Szkoła w Warnie otrzymała wystawy „STARY TORUŃ” oraz „STARA POLSKA ARCHITEKTURA WIEJSKA” a Polska Szkoła i Instytut Polski w Sofii otrzymały wystawę „STARA POLSKA ARCHITEKTURA WIEJSKA II”. Konsulat Generalny w Warnie otrzymał „STARĄ ARCHITEKTURĘ BUŁGARII”. W latach 1998, 1999 oraz 2000 prezentowałem swoje wystawy oraz prowadziłem wykłady i warsztaty z techniki „gumy arabskiej” na sympozjum fotograficznym „Fotowakancje” w Bułgarii. Jestem promotorem kilku prac dyplomowych z zakresu fotografii w technikach szlachetnych.

Na pytanie, dlaczego pracuję w tak pracochłonnej technice, odpowiadam, że zawsze interesowały mnie stare techniki fotograficzne (wykonywałem dagerotypy, bromowej, pigment, przetok bromolejowy), a ponadto zawsze zazdrościłem plastykom możliwości, jakie dają pędzle i kolory, z którymi można robić co się chce, a klasyczna fotografia nie dawała takich możliwości, a „guma” owszem. Były to czasy, kiedy nikt jeszcze nie słyszał o komputerach z programami graficznymi. Wierny jestem tej technice już 31 lat.

Za osiągnięcia w pracy twórczej zostałem nagrodzony:

W 1995r. Kapituła „FOTOKLUBU” R.P. nadała mi medal „ZASŁUŻONY DLA FOTOGRAFII POLSKIEJ”.

W 1996r. otrzymałem nagrodę WOJEWODY TORUŃSKIEGO.

W 1998r. przez Ministra Kultury i Sztuki odznaką „ZASŁUŻONY DZIAŁACZ KULTURY”.

W 2000r. otrzymałem honorowy medal „FOTOWAKANCJE” w Bułgarii.

W 2010r. otrzymałem odznakę „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ” nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2014r. obchodziłem 40-lecie pracy twórczej.

Moje nazwisko można znaleźć w „Szkicach z historii fotografii” oraz w „WHO is WHO”, jak i w literaturze oraz czasopismach fotograficznych.

Mówię o sobie, że jestem fotografikiem niezależnym mimo współpracy z wieloma sponsorami i przynależności do „Fotoklubu” R.P.