ul. Podmurna 1/3

Marek Zajko ukończył Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom z grafiki uzyskał w 1998 r. w Pracowni Wklęsłodruku prof. M. Piotrowskiego. Aktualnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Grafiki w Pracowni Wklęsłodruku na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu Twórczość w zakresie grafiki warsztatowej /wklęsłodruk/ i rysunku. Prezentował prace na 28 wystawach indywidualnych. Brał udział w ponad 70 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Nagrody i wyróżnienia w konkursach graficznych.

Jak mówi sam autor […] cykl „Studium Pewnej Choroby” to próba zapisu całokształtu moich poszukiwań artystycznych w zakresie portretu graficznego. Buduję własną wizję portretowanej osoby, przy użyciu charakterystycznych dla grafiki środków wyrazu – przerysowań, przetworzeń czy nawet deformacji – powstaje wtedy nowy „obraz twarzy” człowieka. Portret graficzny jest dla mnie nie tyle, odtworzeniem rzeczywistości – ile możliwością autokomentarza – subiektywnego i prowokującego. Realizowany przeze mnie cykl to zapis uniwersalnych ludzkich twarzy, anonimowych symboli, dzisiejszych czasów – tłumu pojedynczych, realnych jednostek, obdarzonych jednak własną indywidualnością. Powstaje tym samym rodzaj żywej dokumentacji, swoiste samo-aktualizujące się archiwum nieuchronnego przemijania człowieka…