ul. Podmurna 1/3

Marta Dziomdziora – absolwentka Grafiki Warsztatowej (2009 – dyplom pod kier. Prof. Leszka Kiljańskiego) i Ochrony Dóbr Kultury (2007 – praca magisterska pod kier. Prof. Jerzego Malinowskiego) na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Od 2010 – Studia doktoranckie z zakresu sztuk plastycznych w pracowni prof. Leszka Kiljańskiego na macierzystym uniwersytecie.
W 2008 roku otrzymała półroczne stypendium w South Carelia Polytechnic w Imatrze, Finlandia. Przez wiele lat współpracowała z Fundacją Tumult przy organizacji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Plus Camerimage. W 2010 pracowała przy produkcji filmu „W ciemności” w reżyserii Agnieszki Holland. W roku 2011 otrzymała Stypendium Kulturalne Miasta Torunia. Zajmuje się także fotografią, malarstwem, projektowaniem graficznym.

Wystawy:
Marta Dziomdziora jest autorką wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych m.in.: Suwałki. BWA Bydgoszcz, Gliwice, Ostrów Wielkopolski, Kraków, CSW w Toruniu, Budapeszt, Macedonia, Serbia, Imatra, Finlandia

Cykl „Prześwity” składa się z dziesięciu prac graficznych w formacie 100×70 cm, wykonanych w technice lightbox, powstałych dzięki Stypendium Kulturalnemu Miasta Torunia, które otrzymałam w roku 2011.
Interesują mnie problemy plastyczne, poszukiwanie nowej jakości artystycznej pod względem formy. Obracam się wokół form prostych, świadomie rezygnując z bogactwa kształtów. Nieustannie pracuję nad wzbogaceniem kultury operowania formą, zarówno tą subtelną jak i mocną, zdecydowaną. Lirykę, poetyckość łączę z myśleniem syntetycznym.
Kolorystyka moich prac oscyluje wokół monochromatyzmu. Wyrazistości kompozycjom nadaje kolorystyczna dominanta. Świadoma rezygnacja z feerii barw wynika zapewne z wieloletniej pracy w technice wklęsłodruku. Dzięki technologii lightbox zyskałam także nową wartość – światło.