ul. Podmurna 1/3

Michał Träger urodził się w 1953 r. w Toruniu. Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych
UMK Toruniu w latach 1972-1977. Dyplom uzyskał w pracowni malarstwa prof. Stanisława Borysowskiego. W 1977 r. został zatrudniony w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Kształcenia Artystycznego Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu. Prowadzi ćwiczenia z anatomiiplastycznej, technik rysunkowych i malarstwa w technikach wodnych i pasteli.Uprawia malarstwo i rysunek. Wystawia od 1977 roku.