ul. Podmurna 1/3

Urodzony 8 lutego 1957 roku w Drezdenku. Studia w PWSSP w Poznaniu w latach 1976-1981. Dyplom z wyróżnieniem w 1981 roku. W 1984 otrzymał Stypendium PWSSP im. M. Dokowicz za najlepszy dyplom w 1981 roku. Od 1982 pracuje w Zakładzie Grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Jednocześnie od 1995 prowadzi Pracownię Serigrafii na ASP w Poznaniu. W latach 1996-1999 kierownik Katedry Grafiki ASP w Poznaniu, a od 1999 prodziekan Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby ASP w Poznaniu. Obecnie Dziekan Wydziału Grafiki ASP w Poznaniu. Profesor.

W latach 1983-2002 zrealizował 36 wystaw indywidualnych grafiki oraz brał udział w 136 wystawach zbiorowych międzynarodowych, ogólnopolskich i środowiskowych w kraju i za granicą.