ul. Podmurna 1/3

Nina Marszałek – laureatka Nagrody Dydaktycznej Kierunku Grafika / Specjalność Grafika Warsztatowa im. prof. Edmunda Piotrowicza za wyjątkowe osiągnięcia artystyczne w roku akademickim 2018/2019. Nagroda przyznawana jest corocznie przez Wykładowców Zakładu Grafiki, a jej oficjalne wręczenie następuje podczas otwarcia wystawy końcoworocznej  „Wizytówka” w Galerii Dworzec Zachodni w Toruniu, w Akademickim Centrum Kultury „Od Nowa”.
Nina Marszałek jest studentką IV roku Kierunku Grafika w Pracowni Litografii Zakładu Grafiki WSzP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Piotra Gojowego i dr hab. Tomasza Barczyka. Sprawnie i z wyczuciem posługuje się techniką litografii. Jej kompozycje wykonane są z zastosowaniem wielu mediów litograficznych: kredki, tuszu, asfaltu, przedruku, a także elementów linorytu. Autorka posługując się podstawowymi formami plastycznymi jakimi jest linia i płaszczyzna poprowadzi swoje kompozycje są w sposób oryginalny i sugestywny, a do tego wyjątkowo dobrze czuje formę,  kolor, fakturę i transparentność. Jej prace są ujmujące i nad wyraz starannie wykonane technicznie. Nie mówią wprost, bo często przybierając formę organicznej, ekspresyjnej abstrakcji – każdy zobaczy w nich coś innego.

Prace Niny Marszałek prezentowane były m.in. na:

  • Międzynarodowe Triennale Litografii LITHO-Kielce II 2018/2019
  • XVII Międzynarodowy Konkurs Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu, Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, 2019
  • International Print Exchange Exhibition Printcard Wrocław 2018

Dzięki uprzejmości Dyrekcji Miejskiej Instytucji Kultury Dom Muz dodatkową nagrodą jest wystawa indywidualna w Galerii Domu Muz w Toruniu na ul. Podmurnej.


Nagroda dydaktyczna Zakładu Grafiki WSZP UMK w Toruniu im. prof. Edmunda Piotrowicza.
Edmund Piotrowicz (1915-1991) W latach 1945-50 studiował w Akademii Sztuk Pieknych w Warszawie w pracowni prof. Jana Cybisa. Dyplom otrzymał w 1951r. Zajmował się grafiką warsztatową, rysunkiem oraz malarstwem. Był profesorem w Zakładzie Grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od momentu objęcia funkcji kierownika Zakładu Grafiki w 1962 roku wprowadził zmiany w sposobach realizowania celów dydaktycznych ze studentami. Wniósł nowe spojrzenie na proces twórczy i dydaktyczny. Postulował poszerzenie aspektu warsztatowego o niezbędność kształtowania indywidualnej ekspresji twórczej a także otwierania się samej grafiki na środki wyrazu innych dyscyplin.