ul. Poznańska 52

W programie m.in.: część oficjalna (powitanie gości i życzenia), występy zespołów „Podgórski Walczyk”, „Eden” i „Ewerest”, prezentacja fotografii z działalności Klubu Seniora „ Podgórski Walczyk”. Obecnym prezesem Klubu Seniora jest pani Kazimiera Matlakiewicz a instruktorem muzycznym zespołu „Podgórski Walczyk” jest pan Józef Narożny. Przedsięwzięcie jest objęte patronatem honorowym Prezydenta Miasta Torunia.

Więcej informacji o zespole na stronie: http://www.klubseniorapodgorskiwalczyk.pl/.