ul. Podmurna 1/3

Marianna Kretowicz-UMkMagdalena Sych-ZSP-Plastyk

Oblicza fotografii to przegląd prac studentów z Wydz. Sztuk Pięknych UMK w Toruniu i uczniów z Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy, obchodzących jubileusz 70 lecia, prowadzonych przez dra art. fotografika Witolda Jurkiewicza. Na wystawie zobaczymy m.in.: martwe natury, fotografie przyrodniczą, reklamową, fotoreportaż, portret, fotografie kreacyjną, inscenizowaną i techniki szlachetne.