ul. Podmurna 1/3

Piotr Tołoczko w 2004 roku ukończył studia na kierunku Grafika w pracowni prof. Bogumiły Pręgowskiej (temat pracy dyplomowej: „Szkice do rekonstrukcji przedmiotów”, część teoretyczna: „Rola rysunku w grafice muzycznej”), a w 2007 roku ukończył studia na kierunku Rzeźba u prof. Macieja Szańkowskiego (temat praca dyplomowej „Sen Eschera”, część teoretyczna „Próba określenia związków sztuki współczesnej z architekturą”) na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. W 2007 rozpoczął Studia Doktoranckie z Zakresu Sztuk Plastycznych na macierzystej uczelni. Od 2010 pracuje na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy na stanowisku asystenta, w Katedrze Sztuk Wizualnych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Jest kierownikiem galerii studenckiej „3.1” na UTP promującej twórczość młodych artystów. Prowadzi wykłady i warsztaty dotyczące synestezji sztuki i grafiki muzycznej. Brał udział w kilku wystawach indywidualnych i zbiorowych oraz kilku konkursach graficznych. Zajmuje się grafiką, rysunkiem, rzeźbą oraz instalacją.