ul. Poznańska 52

Zabawy podwórkowe na placach zabaw pomiędzy blokami na Rubinkowie. Zapraszamy na warsztaty plastyczne oraz animacje.